Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Leen Pairon of How about healthy, uitgezonderd bij schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord om van deze voorwaarden af te wijken.

Mijn gegevens zijn: Leen Pairon – Sevenhanslei 77 – 2950 Kapellen – België – Ondernemingsnummer: 0890478608 – BTW BE0890478608.

1. Vergoeding

1.1. Prijzen voor online programma’s (zoals de Hormonen Revolutie) worden weergegeven op de website en kunnen ten allen tijde aangepast worden zonder voorafgaande verwittiging. De prijs die geldig was op het moment van inschrijving voor een online programma, is de prijs die aangerekend zal worden.
1.2. Prijzen voor workshops en infosessies worden weergegeven op de website en kunnen ten allen tijde aangepast worden zonder voorafgaande verwittiging. De prijs die geldig was op het moment van inschrijving voor een workshop of infosessie, is de prijs die aangerekend zal worden.
1.3. Prijzen voor e-books worden weergegeven op de website en kunnen ten allen tijde aangepast worden zonder voorafgaande verwittiging.

2. Betaling

2.1. Betaling voor het online programma de Hormonen Revolutie gebeurt via de online betaallink van Paypro. Je inschrijving is enkel geldig na betaling. Je kan ervoor kiezen om meteen het volledige bedrag te betalen of te betalen in termijnen. Indien je kiest voor betaling in termijnen, wordt de eerste termijn onmiddellijk afgeschreven en de volgende termijnen telkens na 4 weken.
2.2. Betaling voor workshops en infosessies gebeurt vooraf via de online betaallink van Paypro. Je inschrijving is enkel geldig na betaling.
2.3. Betaling voor e-books gebeurt met een online betaallink van Paypro. Na bevestiging van de betaling kom je meteen op de pagina terecht waar je het e-book kan downloaden.

3. Annulering

3.1. Voor deelname aan het online programma de Hormonen Revolutie of de online kookworkshops is er geen terugbetaling mogelijk aangezien je meteen toegang krijgt tot (een deel van) de inhoud en deze kan bewaren.
3.2. De data van de live Q&A sessies voor de Hormonen Revolutie zijn onder voorbehoud. In het geval van ziekte of onverwachte omstandigheden, behoud ik me het recht voor om een Q&A sessie te annuleren. Eventuele vertraging in de oplevering van de diensten geeft de klant geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst.
3.3. Bij deelname aan de Hormonen Revolutie premium maak je afspraken voor individuele calls (intakegesprek en coaching calls). Deze afspraken dienen minstens 24u van tevoren geannuleerd te worden, anders komt je afspraak te vervallen.
3.4. Voor e-books is geen terugbetaling mogelijk aangezien je meteen toegang krijgt tot het product en een kopie kan bewaren.

4. Aansprakelijkheid

4.1. De informatie die verstrekt wordt via online programma’s, workshops en e-books vervangt geen medisch advies. Ik zet me naar beste vermogen in om te waken over de correctheid en volledigheid van de informatie. Er kunnen echter geen resultaatsgaranties verbonden worden aan de deelname aan een online programma of workshop of de aankoop van een e-book.

5. Eigendomsrecht

5.1. De inhoud van de online programma’s, workshops en e-books met name teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s zijn beschermd door auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht. Deze mogen niet met anderen worden gedeeld zonder voorafgaandelijke toestemming.

6. Geschillenregeling

6.1. In geval van betwisting en gebeurlijke geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.